قرارداد انجام امور متفرقه عمرانی

موضوع قرارداد:انجام امور متفرقه عمرانی  نام پیمانکار:شرکت فرزانگان معلم  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 3/634/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/25  تاریخ پایان قرارداد:1401/02/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۵ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۱۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید