تفاهم نامه نمونه برداری و پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست

موضوع تفاهم نامه:نمونه برداری و پایش آزمایشگاه معتمد محیط زیست  نام پیمانکار:سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ (ریال): بر اساس تعرفه سال 1398 مصوب سازمان حفاظت محیط زیست       تاریخ انعقاد:1400/01/29  تاریخ پایان قرارداد:1401/01/29  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن تفاهم نامه:دریافت فایل  

             

 
۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید