قرارداد تکمیل ساختمان مدیریت بحران شهرداری

موضوع قرارداد:تکمیل ساختمان مدیریت بحران شهرداری  نام پیمانکار:رسول پیرزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 2/991/500/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/13  تاریخ پایان قرارداد:1400/05/13  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید