قرارداد خریداری درب و پنجره سرای شمشیری

موضوع قرارداد:خریداری درب و پنجره سرای شمشیری  نام پیمانکار:محمدرضا پیروزی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 810/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1400/02/18  تاریخ پایان قرارداد:1400/05/18  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۱ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید