قرارداد بکارگیری یک دستگاه لودر و دو دستگاه کامیون جهت خاکبرداری ساختمان مرکزی جدید شهرداری

موضوع قرارداد:بکارگیری یک دستگاه لودر و دو دستگاه کامیون جهت خاکبرداری

ساختمان مرکزی جدید شهرداری

 نام پیمانکار:ابوالقاسم شریعت  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1/070/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/12/10  تاریخ پایان قرارداد:1400/01/10  مدت قرارداد:یک ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۷ تیر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید