قرارداد اجرای موزاییک فرش پیاده روهای خیابان امام خمینی و پارک نیایش

موضوع قرارداد:اجرای موزاییک فرش پیاده روهای خیابان امام خمینی و پارک نیایش  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 740/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/12/12  تاریخ پایان قرارداد:1400/06/12  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۳۱ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید