قرارداد اجرای خط کشی ترافیکی شبکه معابر سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای خط کشی ترافیکی شبکه معابر سطح شهر  نام پیمانکار:شرکت بازتاب راه آوام جنوب  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 600/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/10/07  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/29  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل

              مشاهده آگهی:دریافت فایل

 
۲۷ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۴۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید