قرارداد اجاره خودروی مزدا دوکابین

موضوع قرارداد:اجاره خودروی مزدا دوکابین  نام پیمانکار:محمد حسن دهقان  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):ماهیانه 48/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/11/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/10/30  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۲۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید