قرارداد خریداری پلاک فلزی سرشماری گونه های گیاهی شهر نی ریز

موضوع قرارداد:خریداری پلاک فلزی سرشماری گونه های گیاهی شهر نی ریز  نام پیمانکار:بابک امینی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1/774/720/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/10/20  تاریخ پایان قرارداد:1400/02/20  مدت قرارداد:4 ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید