قرارداد اجرای پوشش کانال جنب مسجد جامع کبیر

موضوع قرارداد:اجرای پوشش کانال جنب مسجد جامع کبیر  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/240/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/09/11  تاریخ پایان قرارداد:1400/08/10  مدت قرارداد:یک سال شمسی
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۳۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید