قرارداد اجرای پوشش کانال گودچاهی

موضوع قرارداد:اجرای پوشش کانال گودچاهی  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/500/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/09/20  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/29  مدت قرارداد:3 ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید