قرارداد اجرای مرمت قلعه SPR

موضوع قرارداد:اجرای مرمت قلعه SPR  نام پیمانکار:حجت بابایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/177/838/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/07/23  تاریخ پایان قرارداد:1399/08/23  مدت قرارداد:1 ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۹ خرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۵۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید