قرارداد تکمیل دو ساختمان تجاری جایگاه سوخت پمپ بنزین

موضوع قرارداد:تکمیل دو ساختمان تجاری جایگاه سوخت پمپ بنزین  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1/997/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/04/03  تاریخ پایان قرارداد:1399/10/03  مدت قرارداد:6 ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۵۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید