بودجه مصوب سال 1400 شهرداری نی ریز

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری نی ریز

بودجه مصوب سال 1400 شهرداری نی ریز


شهردای ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی برای اجرای پروژه ها و ارائه ی خدمات به شهروندان عموما به درآمدهای ناشی از عوارض پرداختی توسط مردم وابسته هستند.

با توجه به قانون شهرداری ها و آیین نامه ی مالی شهرداری ها، لایحه ی پیشنهادی بودجه هر سال می بایست تا انتهای دیماه سال قبل توسط شهرداری به شورای اسلامی شهر پیشنهاد گردد و شورای شهر نیز باید حداکثر تا ابتدای اسفند ماه به آن رسیدگی و بودجه ی سال بعد را تصویب کند.

بودجه ی سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان و مبلغ درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست.

دوره ی عمل بودجه یک سال شمسی است و تعهداتی که تا آخر اسفند تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجهاز محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت است.

بودجه ی سال 1400 شهرداری نی ریز با رشدی 26 درصدی به نسبت بودجه ی سال جاری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است، جزییات این بودجه ی مصوب به زودی در سامانه ی شفافیت شهرداری نی ریز در دسترس همه ی شهروندان خواهد بود.

۲۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۵:۰۳
Loading

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید