قرارداد حسابرسی سالهای مالی 1397، 1398 و 1399 شهرداری نی ریز

موضوع قرارداد:حسابرسی سالهای مالی 1397،1398و 1399  نام پیمانکار:موسسه حسابرسی بیلان گزارشگر  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):480/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/08/07  تاریخ پایان قرارداد:  مدت قرارداد:
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مصوبه شورای اسلامی شهر نی ریز     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  مصوبه شورای اسلامی شهر:دریافت فایل              
۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۴۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید