قرارداد اجاره یک دستگاه سواری پراید

موضوع قرارداد:اجاره یک دستگاه سواری پراید  نام پیمانکار:محمدرضا میرغیاثی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/900/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/06/27  تاریخ پایان قرارداد:1400/06/26  مدت قرارداد:یکسال 
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل                 سایر اسناد :دریافت فایل  
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۱۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید