قرارداد تکمیل سر در ورودی پارک صحن مطهر شهدا (مصلی)

موضوع قرارداد:تکمیل سر در ورودی پارک صحن مطهر شهدا (مصلی)  نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/000/440/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1399/11/30  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید