قرارداد اجرای مرمت قلعه SPR

موضوع قرارداد:مرمت قلعه SPR  نام پیمانکار:حجت بابایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/185/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/02/24  تاریخ پایان قرارداد:1399/05/24  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید