قرارداد مرمت منزل تاریخی شمشیری

موضوع قرارداد:مرمت منزل تاریخی شمشیری  نام پیمانکار:محدثه تصوری  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/300/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/08/01  تاریخ پایان قرارداد:1399/12/29  مدت قرارداد:پنج ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۱۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۵۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید