قرارداد بکارگیری دو دستگاه کامیون

موضوع قرارداد:بکارگیری دو دستگاه کامیون  نام پیمانکار:عبداله فرجی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1/200/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/23  تاریخ پایان قرارداد:1399/07/23  مدت قرارداد:دو ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۸ آذر ۱۳۹۹ ۱۲:۵۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید