آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز-1399/07/13

آگهی تجدید  مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز-1399/07/13
آگهی تجدید مناقصه عمومی (نوبت سوم) واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل
سند مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل 
قرارداد واگذاری خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل 
شرکت کنندگان محترم در مناقصه ملزم به مراجعه حضوری به شهرداری و خرید اصل اسناد مناقصه ممهور به مهر شهرداری می باشند. 
۱۰ مهر ۱۳۹۹ ۰۹:۰۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید