آگهی تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز-1399/06/23

آگهی تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز-1399/06/23
آگهی تجدید نوبت دوم مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل
سند مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل 
قرارداد واگذاری خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل 
شرکت کنندگان محترم در مناقصه ملزم به مراجعه حضوری به شهرداری و خرید اصل اسناد مناقصه ممهور به مهر شهرداری می باشند. 
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۰۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید