قرارداد بکارگیری یک دستگاه غلطک

موضوع قرارداد:بکارگیری یک دستگاه غلطک  نام پیمانکار:عبداله فرجی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):512/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/03/25  تاریخ پایان قرارداد:1399/09/25  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۳ شهریور ۱۳۹۹ ۰۸:۵۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید