قرارداد انجام امور متفرقه عمرانی

موضوع قرارداد:انجام امور متفرقه عمرانی  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/301/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/05/01  تاریخ پایان قرارداد:1400/04/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۱۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید