قرارداد اجرای پارک قمر بنی هاشم

موضوع قرارداد:اجرای پارک قمر بنی هاشم  نام پیمانکار:مهدی راکب  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/610/620/000 ریال       تاریخ انعقاد:1398/11/20  تاریخ پایان قرارداد:1399/02/20  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۴۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید