قرارداد لبه گذاری و جدول گذاری خیابانهای سطح شهر

موضوع قرارداد:لبه گذاری و جدول گذاری بولوارها و خیابانهای سطح شهر  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/220/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/03/25  تاریخ پایان قرارداد:1400/03/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید