قرارداد اجرای سنگ چینی تپه نورالشهداء

موضوع قرارداد:اجرای سنگ چینی تپه نورالشهداء  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2/000/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/03/01  تاریخ پایان قرارداد:1399/09/01  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۲۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید