قرارداد کانیوگذاری کوچه های سطح شهر

موضوع قرارداد:کانیو گذاری کوچه های سطح شهر  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/269/000/000 ریال       تاریخ انعقاد:1399/03/25  تاریخ پایان قرارداد:1399/09/25  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید