قرارداد اجرای پروژه لوله گذاری جداول دفع آبهای سطحی و کفپوش بتنی خیابان قدس

موضوع قرارداد:اجرای پروژه لوله گذاری جداول دفع آبهای سطحی و کفپوش بتنی خیابان قدس  نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):8/272/584/628 ریال       تاریخ انعقاد:1398/12/17  تاریخ پایان قرارداد:1399/03/17  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی     توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل               مشاهده آگهی :دریافت فایل  
۲۴ آذر ۱۳۹۹ ۰۸:۱۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید