قرارداد اجرای دیوار چینی کانال گودچاهی

موضوع قرارداد:اجرای دیوار چینی کانال گودچاهی            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3/210/000/000 ریال  تاریخ انعقاد:1399/03/25          تاریخ پایان قرارداد:1399/09/25  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل    صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۲۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید