اجاره کشتارگاه دام (واقع در بلوار شهید محلاتی نی ریز) و تاسیسات آن

موضوع قرارداد:اجاره کشتارگاه دام و تاسیسات آن            نام پیمانکار:حجت مهدی زاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):ماهیانه 150/000/000 ریال و سالیانه 1/800/000/000 ریال  تاریخ انعقاد:1399/04/01          تاریخ پایان قرارداد:1400/03/31  مدت قرارداد:یکسال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:آگهی مزایده توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل    صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۱۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید