آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز-1399/05/12

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز-1399/05/12
آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل
سند مناقصه عمومی واگذاری خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل 
قرارداد واگذاری خدمات شهری شهرداری نی ریز:دریافت فایل 
شرکت کنندگان محترم در مناقصه ملزم به مراجعه حضوری به شهرداری و خرید اصل اسناد مناقصه ممهور به مهر شهرداری می باشند. 
۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۰۹:۰۷

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید