قرارداد اجرای زیرسازی بلوار ولایت و کوچه های سطح شهر

موضوع قرارداد:اجرای زیرسازی بلوار ولایت و کوچه های سطح شهر            نام پیمانکار:شهرام ستارزاده  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,190,000,000  تاریخ انعقاد:1398/08/26          تاریخ پایان قرارداد:99/08/26  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۴۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید