قرارداد اجرای مرمت قلعه SPR

موضوع قرارداد:اجرای مرمت قلعه SPR            نام پیمانکار:حجت بابایی موحد  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,100,000,000  تاریخ انعقاد:1398/10/01          تاریخ پایان قرارداد:98/12/29  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۱۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید