قرارداد خرید تابلو بزرگ ورودی جایگاه سوخت شهرداری (پمپ بنزین)

موضوع قرارداد:خرید تابلو بزرگ ورودی پمپ بنزین            نام پیمانکار:شرکت عمران ارتباط نسیم  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):741,200,000  تاریخ انعقاد:1398/10/02          تاریخ پایان قرارداد:98/11/02  مدت قرارداد:یک ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۳ دی ۱۳۹۸ ۰۹:۰۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید