اجرای پارک نیایش

موضوع قرارداد:اجرای پارک نیایش            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,855,959,000  تاریخ انعقاد:98/09/25          تاریخ پایان قرارداد:98/12/25  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل  
۲۲ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید