قرارداد اجرای موزاییک فرش جهت ترمیم مسیرهای حفاری

موضوع قرارداد:اجرای موزاییک فرش جهت ترمیم مسیرهای حفاری            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,250,000,000  تاریخ انعقاد:98/04/24          تاریخ پایان قرارداد:99/04/25  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                  مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید