قرارداد انجام امور متفرقه عمرانی

موضوع قرارداد:انجام امور متفرقه عمرانی            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,543,500,000  تاریخ انعقاد:98/08/18          تاریخ پایان قرارداد:99/08/15  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
      صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                       مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۸

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید