قرارداد خرید آبنما میدان گاز

موضوع قرارداد:خرید آبنما میدان گاز            نام پیمانکار:شرکت آب حرکت نسیم بختگان  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,146,396,600  تاریخ انعقاد:98/08/09          تاریخ پایان قرارداد:98/09/04  مدت قرارداد:بیست و پنج روز
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
      صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                               مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۲۲

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید