قرارداد اجرای پوشش کانال گودچاهی

موضوع قرارداد:اجرای پوشش کانال گودچاهی            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):1,891,000,000  تاریخ انعقاد:98/07/06          تاریخ پایان قرارداد:99/06/27  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
  متن قرارداد:دریافت فایل    صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                         مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۹:۰۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید