قرارداد اجرای سنگ چینی و کف شکنی کانال گودچاهی

موضوع قرارداد:اجرای سنگ چینی و کف شکنی کانال گودچاهی            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,690,500,000  تاریخ انعقاد:98/06/31          تاریخ پایان قرارداد:99/05/20  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
    صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                   مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۵۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید