قرارداد اجرای موزاییک فرش پیاده رو های خیابان قدس

موضوع قرارداد:اجرای موزائیک فرش پیاده رو های خیابان قدس            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):3,325,000,000  تاریخ انعقاد:98/06/20          تاریخ پایان قرارداد:98/09/12  مدت قرارداد:چهار ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مناقصه عمومی توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
   صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                   مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۲۰ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید