قرارداد تعمیر و بازسازی چاه آب گردان کمیل

موضوع قرارداد: تعمیر و بازسازی چاه آب گردان کمیل            نام پیمانکار:غلامرضا محمدی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):470,000,000  تاریخ انعقاد:98/04/05          تاریخ پایان قرارداد:98/05/24  مدت قرارداد:پنجاه روز
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
 صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                             مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۲:۲۶

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید