قرارداد خرید نرم افزار اتوماسیون اداری

موضوع قرارداد: خرید نرم افزار اتوماسیون اداری            نام پیمانکار:شرکت چارگون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):198,000,000  تاریخ انعقاد:98/03/26          تاریخ پایان قرارداد:98/06/26  مدت قرارداد:سه ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:معامله جزء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل  

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۵۵

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید