قرارداد اجاره تابلوهای تبلیغاتی

موضوع قرارداد: اجاره تابلوهای تبلیغاتی            نام پیمانکار:کانون آگهی تبلیغاتی مچاله  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):71,631,250 ماهیانه  تاریخ انعقاد:98/03/19          تاریخ پایان قرارداد:99/03/02  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:مزایده عمومی توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
        صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۵۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید