قرارداد اجرای سنگ فرش جنب دیوار پارکینگ خیابان طالقانی

موضوع قرارداد: اجرای سنگ فرش جنب دیوار پارکینگ سید حسین طباطبایی            نام پیمانکار:سید حسین طباطبایی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):619,750,000  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:98/09/01  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
 صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل      مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۰:۰۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید