قرارداد اجرای لبه و جدول گذاری بلوار ولایت

موضوع قرارداد: اجرای لبه و جدول گذاری بلوار ولایت            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,374,860,000  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:99/02/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
متن قرارداد:دریافت فایل
صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                          مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۱۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید