قرارداد کانیوگذاری کوچه های نواب صفوی

موضوع قرارداد: کانیو گذاری کوچه های نواب صفوی            نام پیمانکار:شرکت سایه گستران شاهسون  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال):2,210,000,000  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:99/02/31  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
     صورتجلسه کمیسیون معاملات:دریافت فایل                           مشاهده آگهی و اسناد مرتبط:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید