قرارداد اجاره نیسان کمپرسی

موضوع قرارداد: اجاره نیسان کمپرسی            نام پیمانکار:حسن شبانی شاهسوند  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 90,000 هرساعت کارکرد  تاریخ انعقاد:98/02/31          تاریخ پایان قرارداد:98/07/21  مدت قرارداد:شش ماه
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء و تمدید قرارداد توضیحات
 متن قرارداد:دریافت فایل
       صورتجلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۰۳

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید