قرارداد اپراتور کارخانه شن و ماسه

موضوع قرارداد: اپراتور کارخانه شن و ماسه            نام پیمانکار:علیرضا افراسیابی  نام کارفرما:شهرداری 
 مبلغ قرارداد(ریال): 30,000,000 ماهیانه  تاریخ انعقاد:          تاریخ پایان قرارداد:99/01/01  مدت قرارداد:یک سال
 عناوین کلی شرح خدمات
 زمانبندی اجرا
 روش انتخاب پیمانکار:استعلام بهاء و تمدید قرارداد توضیحات
 قیمت پیشنهادی شرکت کنندگان:دریافت فایل         مشاهده آگهی و اسناد مرتبط
 صورتجلسه ارزیابی:دریافت فایل  صورتجلسه کمیسیون معاملات یا ترک تشریفات:دریافت فایل
 متن قرارداد:دریافت فایل  اسناد ترک تشریفات یا واگذاری

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۰:۵۹

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید